Praskie Centrum Medyczne

logo 1-min

Medycyna Pracy WARSZAWA

PRASKIE CENTRUM MEDYCZNE jako doświadczona placówka zdrowia, pomaga swoim Klientom spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez obowiązujące przepisy prawa. Zapewnia wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych oraz przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych wymaganych u pracownika zajmującego określone stanowisko pracy.

Zakres usług świadczonych przez naszą firmę w ramach medycyny pracy obejmuje:

– badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne pracowników wszystkich branż zawodowych przy różnorodnych narażeniach,

– badania osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

– badania pracowników pracujących na wysokości i przy maszynach w ruchu,

– badania do celów sanitarno epidemiologicznych,

– badania kierowców wszystkich kategorii oraz osób ubiegających się o prawo jazdy,

– badania lekarskie i psychotesty niezbędne do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni,

– badania do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego,

Dodatkowo prowadzimy konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy, tj: internistyczne, kardiologiczne, laryngologiczne, neurologiczne oraz okulistyczne.


Nasza oferta jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klienta. Początek naszej współpracy to rzetelny wywiad i zebranie informacji o stanowiskach pracy osób skierowanych na badania. Stałe współdziałanie naszego Koordynatora z działem kadr danej firmy zapewnia swobodną wymianę informacji i planowanie badań pracowników zgodnie z możliwościami i harmonogramem pracy firmy. Na życzenie Klienta oferujemy przeprowadzenie badań na terenie firmy.

medycyna pracy Warszawa

PAKIETY I ŚWIADCZENIA

Podstawowy pakiet badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy obejmuje:

1. Badanie lekarskie, w którego skład wchodzi: wywiad zawodowy, wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe pacjenta oraz orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku.

2. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego.

3. W przypadku osób pracujących na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe i uciążliwe (MZiOS z dnia 30.05.1996 r. (Dz. U. nr 69 poz. 332) wykonane zostaną badania laboratoryjne i radiologiczne, jak również konsultacje specjalistyczne okulisty, otolaryngologa i neurologa.

 

Dodatkowe świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy:

1. Orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydawanych na jego podstawie.

2. Wydawanie orzeczeń o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku pracy.

3. Wizytacje stanowisk pracy.

4. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przy podejrzeniu chorób zawodowych.

POTRZEBNA CI MEDYCYNA PRACY?

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

PŁATNOŚCI

Wariant 1

Płatność wg zryczałtowanej stawki miesięcznej za przeprowadzone badanie wstępne,

okresowe, kontrolne, niezbędne badania laboratoryjne oraz konsultacje specjalistyczne.

Pracodawcy płacą stałą stawkę miesięczną za swoich pracowników, uzależnioną od specyfiki występujących w firmie stanowisk pracy. Istnieje możliwość negocjacji cen i udzielanie rabatów w przypadku większej ilości zatrudnionych pracowników.

Wariant 2

Płatność za wykonane badania:

– Badania wstępne, okresowe i kontrolne

– Badania kierowców

– Kompleksowe badanie okulistyczne kierowców

– Badania sanitarno-epidemiologiczne

– Konsultacje specjalistyczne

– Badania RTG, USG

– Badania laboratoryjne

– Uczestniczenie w Komisji BHP

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o służbie medycyny pracy, zobowiązuje pracodawców do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Pracodawcy, zgodnie z art. 22 ustawy, ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

MEDYCYNA PRACY FAQ