Praskie centrum Medyczne

Praskie Centrum Medyczne

ul. Brzeska 12, Warszawa

Infolinia/Rejestracja

604 126 455 lub 22 698 03 76

 

ddd

Medycyna sportowa

Specjalista medycyny sportowej posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń, zaświadczeń do uprawiania określonych dyscyplin sportowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Świadczy konsultacje wstępne dla początkujących sportowców i amatorów oraz badania okresowe dla zawodowo uprawiających sport.
Dokonuje wpisów do książeczek sportowych, kwalifikuje na obozy kondycyjne, zawody, treningi, do szkół sportowych. 

 

Podstawowe badania potrzebne do orzecznictwa:

   -  EKG - spoczynkowe       

                                                                         - Morfologia, OB, glukoza                                                                           

 - Badanie ogólne moczu 

 

Dodatkowe badania dla dyscyplin    

Judo, zapasy - RTG kręgosłupa szyjnego / raz na 2 lata /   

Boks, boks tajski, MMA – EEG głowy / raz na 2 lata /       

                                                Pływanie długodystansowe- RTG klatki piersiowej, spirometria                                                     

 

Na wizytę do lekarza obowiązują zapisy – telefonicznie, sms lub mail.

 

Podstawowe badania potrzebne do orzecznictwa ważne są 1 rok, zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawiane jest na 6 miesiecy ---> 1 badania na 2 zaświadczenia. Badania można wykonać we własnym zakresie i przynieść na wizytę lub całość badań u nas w przychodni. Badania pobieramy pn-pt w godz 8-10:00.
Należy być na czczo – bez jedzenia, wypić 2 szklanki wody niegazowanej i przynieść pobrany mocz w pojemniczku. Na badania
nie trzeba się zapisywać, trzeba zgłosić się najpóźniej dzień przed zarezerwowaną wizytą – wyniki są gotowe następnego dnia.

 

 

PRASKIE CENTRUM MEDYCZNE przeprowadza wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych badania lekarskie kwalifikacyjne w celu ustalenia, czy badany może uprawiać określoną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz badania kontrolne, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie w czasie uprawiania określonej dyscypliny sportu, a także kontrole stosowanych metod treningowych. Lekarz sportowy zajmuje się sportowcem zdrowym i chorym aktywnym ruchowo we wszystkich okresach życia. Zajmuje się, więc także leczeniem uszkodzeń i kontuzji powstałych u zawodników, obejmuje problemy opieki nad zdrowiem osób uprawiających sport, zagadnieniami racjonalnych metod treningu i zapobiegania kontuzjom, a także kontrolą nad ludźmi uprawiającymi sport. JK ARTOM organizuje również nadzór medyczny nad imprezami sportowymi, rekreacyjnymi i okolicznościowymi.

ZAKRES USŁUG:

Wykonujemy okresowe badania lekarskie sportowców.

Wydajemy i dokonujemy wpisów do książeczek sportowych.

Kwalifikujemy do poszczególnych dyscyplin sportowych.

Wydajemy orzeczenia o zdolności do uprawiania różnych dyscyplin sportu oraz posiadania licencji zawodnika, licencji instruktora sportu, żeglarza, płetwonurka itp.

Wykonujemy kompleksowe badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne na miejscu oraz we współpracy z innymi przychodniami.

Współpracujemy z klubami sportowymi, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, średnimi oraz wyższymi jak również z zakładami pracy organizującymi zawody sportowe i aktywny wypoczynek dla pracowników.

Organizujemy obstawy medyczne imprez sportowo - rekreacyjnych, okolicznościowych, zawodów sportowych halowych i plenerowych w czterech wariantach:

 

Wariant I:

Jedno stanowisko medyczne/ pielęgniarka + torba pierwszej pomocy + defibrylator.

Wariant II:

Dwa stanowiska medyczne/ 2 pielęgniarki + torba pierwszej pomocy + defibrylator.

Wariant III:

Jedno stanowisko medyczne/Lekarz + pielęgniarka+ torba pierwszej pomocy+ defibrylator.

Wariant IV:

Zespół ratownictwa medycznego + karetka.

W PRASKIM CENTRUM MEDYCZNYM przyjmuje lekarz – specjalista medycyny sportowej, który posiada uprawnienia do wydawania stosownych zaświadczeń.

Specjalista medycyny sportowej współpracuje z konsultantami (laryngologiem, neurologiem, okulista i ortopedą) w przypadkach, w których do wydania orzeczenia jest niezbędna konsultacja innego lekarza specjalisty. Lekarz medycyny sportowej udziela także porad przed rozpoczęciem treningów w celach rekreacyjnych lub profilaktycznych. Najczęściej wykonywanymi badaniami w ramach orzecznictwa w medycynie sportowej są: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, Echo serca.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawnienia określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 r. ż. (Dz. U. Nr 139, poz. 1134), orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Orzeczenie wydawane jest na podstawie pakietu badań, określonego w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. Nr 189, poz. 1396), który jest odpowiednio modyfikowany, w zależności od dyscypliny sportu. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139) dokonuje kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz wydaje skierowanie do poradni sportowej.

Medycyna Sportowa zajmuje sie orzecznictwem sportowym tzn. orzekaniem o zdolności do uprawiania różnych dyscyplin sportu oraz posiadania licencji zawodnika, licencji instruktora sportu, żeglarza, płetwonurka itp. Medycyna Sportowa to interdyscyplinarna podspecjalizacja medyczna, łącząca aktywność terapeutyczną z działaniami profilaktycznymi, adresowana do osób aktywnych fizycznie, zarówno kwalifikowanych sportowców jak i amatorów oraz osób podejmujących rekreacyjną aktywność fizyczną.

Współczesne podejście do medycyny sportowej definiuje tę specjalność, jako dziedzinę, której funkcja nie sprowadza się nie tylko do leczenia i rehabilitacji, ale także profilaktyki zdrowotnej. Aktywność medycyny sportowej w prewencji pierwotnej i wtórnej, szeroko obecnie dyskutowana, wynika z faktu, że aktywność fizyczna jest najistotniejszym nawykiem modyfikującym negatywny wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia jednostki. Znaczenie wysiłku fizycznego, jako niezależnego czynnika ograniczającego ryzyko zgonu z powodu chorób serca i chorób nowotworowych potwierdzają wieloletnie badania prospektywne i badania kliniczne.Wśród rozważanych mechanizmów korzystnego wpływu aktywności fizycznej, badania potwierdzają jej znaczenie w stymulowaniu prawidłowej ekspresji naszych genów. Przy próbie opisania funkcji medycyny sportowej warto zdefiniować docelowe grupy pacjentów. Pierwsza grupa to zawodnicy, dla których medycyna sportowa to zabezpieczenie medyczne, profilaktyka oraz wsparcie procesu szkolenia sportowego. Druga grupa – nie mniej ważna – osoby aktywne fizycznie oraz osoby, które powinny być aktywne fizycznie, czyli wszyscy, ogół populacji. W odniesieniu do tej globalnej grupy zadaniem medycyny sportowej jest tworzenie i wdrażanie standardów programowania aktywności fizycznej, wykorzystywanych zarówno w profilaktyce pierwotnej, prewencji wtórnej jak i leczeniu.

Medycyna sportowa, jak sama jej nazwa wskazuje, jest obszarem zastosowania medycyny w sporcie. Można też spotkać się z inną jej nazwą - medycyna aktywności ruchowej. Medycyna sportowa czerpie swoją teorię i praktykę z kilku innych dziedzin nauki ze szczególnym uwzględnieniem medycyny, fizjologii, anatomii, kliniki, czy antropologii. Kluczowym obszarem zastosowania medycyny sportowej jest ruch i wysiłek podczas aktywności fizycznej, zarówno amatorskiej jak też sporty wyczynowe.

Naukowcy i teoretycy medycyny sportowej badają następujące kwestie:

Zdolności do wysiłku w rozmaitych warunkach.

 Odporności organizmu na kontuzje.

Fizjologiczne granice ludzkiej wytrzymałości (mięśnie, ścięgna, układ kostny, układ krążenia, układ oddechowy, itd.).

 Zapobieganie kontuzjom i podnoszenie ich progu.

Optymalne metody treningu przyczyniające się do lepszych wyników w sporcie.

 Psychologia sportowa.

Na bazie badań prowadzonych przez zespoły medycyny sportowej, praktycy tej dziedziny (fizjolodzy, lekarze i psycholodzy sportowi) starają się nie tylko optymalizować techniki i wydajność treningów sportowych, ale także skutecznie leczyć zawodników w przypadkach nabytych kontuzji lub innych niesprawności.

Medycyna sportowa zajmuje się również sportem uprawianym przez osoby niepełnosprawne i analizuje możliwości fizjologiczne organizmu, w zależności od stopnia i rodzaju

niepełnosprawności. Można powiedzieć, że lekarz sportowy zajmuje się całym człowiekiem w aspekcie jego aktywności fizycznej, bez względu na to czy człowiek ten jest zdrowy czy chory.

Niezbędnym zastosowaniem medycyny sportowej jest etap kwalifikacji medycznej danej osoby pod kątem uprawiania wybranej dyscypliny sportowej. W ten sposób lekarze mogą ustalić czy badany zawodnik nie ma zdrowotnych przeciwwskazań i czy w ogóle może uprawiać daną dyscyplinę. W toku badań sportowców można też prognozować potencjalne zmiany w organizmie, które mogą zachodzić w miarę treningu sportowego w wybranej dyscyplinie sportu i związaną z tym nadmierną aktywnością określonych partii ciała kosztem innych.

Abonament

Na życzenie Klienta przygotowujemy indywidualne pakiety opieki medycznej dla pracowników firm oraz ich rodzin.

Infolinia/Rejestracja

Telefon kontaktowy:
22 698 03 76
604 126 455

Godziny pracy przychodni:
poniedziałek, środa i czwartek:
 
8-18:00
wtorek i piątek: 8-16:00
sobota i niedziela: nieczynne

Kliknij by wyznaczyć trasę dojazdu

Zaplanuj trasę

Odwiedzili nas

778166
Dziś
Ogólnie
165
778166

PRZYCHODNIA

Praskie Centrum Medyczne, ul. Brzeska 12, Warszawa
Wszystkie zamieszczone na stronie zdjęcia są własnością Praskiego Centrum Medycznego i są chronione prawem autorskim.