Praskie Centrum Medyczne

BADANIA OBRAZOWE

ELEKTROKARDIOGRAFIA

Holter EKG
Holter ciśnieniowy
Test wysiłkowy na bieżni ruchomej

RENTGENOGRAFIA

RTG płuc (PA i boczne)
RTG kręgosłupa
RTG czaszki
RTG kończyn górnych i dolnych

REZONANS MAGNETYCZNY

MR podstawowe
angio – MR

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TK głowy, szyi
TK kości, stawów
TK jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy
angio – TK
kardio – TK
kononoskopia wirtualna

ULTRASONOGRAFIA

jamy brzusznej
układu moczowo-płciowego
tarczycy
serca
tętnice szyjne
tętnice kończyn dolnych
żyły kończyn dolnych